Rejs 2015 o rejsie o nas

Razem na rzecz czystości polskich rzek i Bałtyku!

Rzeki w Polsce są zaśmiecane. Odpady zanieczyszczają wodę, ostatecznie spływają do Morza Bałtyckiego, zatruwając je. Możemy, musimy to zmienić. Połączymy nasze siły i wspólnie zatroszczmy się, aby odpady trafiały do recyklingu, a nie do rzek, mórz i oceanów!

20 kwietnia 2014r.

Postanowiliśmy wspólnie zatroszczyć się o polskie rzeki i Bałtyk, aby ochronić je przed zaśmiecaniem!

PlasticsEurope Polska: Działania PlasticsEurope Polska, fundacji reprezentującej producentów tworzyw sztucznych w Polsce, skupiają się na najistotniejszych zagadnieniach i relacjach związanych ze znaczeniem tworzyw sztucznych we współczesnym świecie. Tworzywa sztuczne to powszechnie wykorzystywany materiał, który umożliwił rewolucyjne zmiany w nauce i technologii w ciągu ostatnich 50 lat. Ale to także materiał, który odgrywa bardzo istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energią – m.in. dzięki różnorodnym możliwościom zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach działań związanych z edukacją i informacją Fundacja PlasticsEurope Polska publikuje broszury i materiały edukacyjne, prowadzi seminaria dla nauczycieli oraz angażuje się w różne akcje proekologiczne, w oparciu o rzetelną wiedzę i z wykorzystaniem programów edukacyjnych. Promowane właściwych postaw ekologicznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat wartości odpadów z tworzyw sztucznych to jeden z naszych celów.

Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać ponownie: - odzyskać surowiec lub jego wartość energetyczną. To jedyny surowiec, który nie tylko można poddać recyklingowi, wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby (np. z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru); można również odzyskać zmagazynowaną w nim energię - wykorzystując go jako składnik do produkcji paliw alternatywnych (np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut). Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali. Każdy zużyty wyrób z plastiku ma szansę na powtórne wykorzystanie z korzyścią dla środowiska naturalnego, zwłaszcza jeśli zostanie selektywnie zebrany. Poprzez segregację można zmniejszyć ilość odpadów, która trafia na wysypiska. W Polsce nie wykorzystuje się w pełni potencjału zużytych plastików – ponad 60% tego typu odpadów trafia na wysypiska, a jedynie niespełna 30% poddawane jest recyklingowi i odzyskowi.

Anna Kozera-Szałkowska
Communications Manager
PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4 p. 109 - 00-074 Warszawa - Poland
Tel. +48 (0) 22 63

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu zabezpieczania i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych przez nich na rynek.

Rekopol działa w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Aby zrealizować tak postawiony cel, Rekopol koncentruje się na rozbudowie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, obejmującego cały kraj. System ten jest jedynym gwarantem realizacji stale rosnących poziomów odzysku i recyklingu.

Rekopol, od początku swojego istnienia, buduje i wspiera system „u źródła” – obecnie współpracujemy ze zbierającymi odpady działającymi na terenie ponad 690 gmin.  Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów czy świadomych zakupów, opracowujemy i drukujemy materiały edukacyjne, szkolimy, organizujemy konkursy i happeningi. Wiele z tych działań podejmujemy i organizujemy z naszymi Klientami, dla których projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) coraz częściej stają się skutecznym sposobem realizacji tych obowiązków ciążących na Przedsiębiorcach. Działania informacyjno – edukacyjne z zakresu ochrony środowiska stają się składową projektów szkoleniowych i motywacyjnych dla pracowników, częścią programów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych, adresowanych do konsumentów, stanowiąc coraz częściej element działań tworzących pozytywny wizerunek firmy.

Służymy jednocześnie doradztwem i konsultingiem. Każdego roku organizujemy dla naszych Klientów seminaria i spotkania, służące wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących często zmieniających się regulacji prawnych i ich konsekwencji dla polskich Przedsiębiorców.

Jesteśmy członkiem PRO EUROPE - międzynarodowej organizacji, której celem jest tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi organizacjami odzysku w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, liczącej ponad 30 członków z krajów Europy.

 Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. Znak ten umieszczany na coraz większej ilości opakowań oznacza, iż Przedsiębiorca wniósł wkład finansowy w budowę i działalność systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych tworzonych w Polsce przez Rekopol.

e-mail: rekopol@rekopol.plwww.rekopol.pl

Dominik Dobrowolski: Wszystko zaczęło się pod koniec lat 80, kiedy razem z przyjaciółmi tworzyłem ruch Wolność i Pokój. Pierwszym naszym celem była Huta Siechnice, zatruwająca rakotwórczym chromem źródła wody dla Wrocławia. Udało się, zamknięto toksyczną produkcję. W tym czasie studiowałem na  Uniwersytecie Przyrodniczym, później też na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - moim marzeniem było założenie gospodarstwa ekologicznego.

Życie jednak tworzy własne historie. Zamiast wytwarzać oscypki i miód związałem się z ruchem ngo. Jestem niezależnym ekologiem i podróżnikiem. Działam na terenie całej Polski i poza granicami. Sprzątam świat. Pomagam organizacjom - tworzę i zarządzam projektami, buduję programy fundraisingowe. Łączę ekonomię, zdrowie, sport, kulturę i sztukę, architekturę z ekologią. W dzisiejszym świecie wszystkie te dyscypliny muszą się uzupełniać i wspierać. Prowadzę szkolenia i projekty dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), zielonego PR i marketingu. Dla wielu firm, samorządów i organizacji organizuję wydarzenia (konferencje, seminaria, imprezy integracyjne) w standardzie carbon neutral oraz happeningi ekologiczne np. "Recykling daje owoce" , "Kultura to Natura czyli zamieniamy odpady na kulturalne wypady", "Kocham recykling", "Kwiaty za elektrograty" , "Świeć przykładem"  ... . Pomagam Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w odbudowie dawnego sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku (www.sokolowsko.org) .

I edukując podróżuję. Rower  - "Stop CO2 Rusz się" , kajak - "Recykling rejsy" - tak przemierzam świat.

Cycling recycling - dookoła Bałtyku, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Polska

Recykling rejs Odra: Wrocław, Szczecin

Recykling rejs Wisła: Oświęcim, Gdańsk

Recykling rejs Kajakiem przez Polskę: Dunajec, Wisła, Brda, Noteć, Warta, Odra

Recykling rejs Warszawa Berlin 2014

Stop CO2 Rusz się - Bruksela

Stop CO2 Rusz się - Kopenhaga

Stop CO2 Rusz się - Berlin, Paryż, Londyn

Zapraszam do wspólnego przemierzania. Pomalujmy świat na zielono - nie na szaro :-)

 

      Mr Dominik Dobrowolski, a famous polish ecologist, has been canoeing and cleaning up rivers for many years now. His main objective is to protect rivers and Baltic sea from pollution. His initiative is well-known and appreciated by many in Poland and numerous profit and non-profit organizations support Dominik in his projects. Soon, on July 2 nd, Dominik starts another expedition called the “Recykling rejs”. This time, he is going to canoe from Szczecin to Gdynia, along the Polish coast. During the expedition, Dominik along with Plastics Europe Polska, is going to organize a series of meetings in which he will popularize ideas of recycling and active protection of the environment. We warmly encourage you to follow this eco-expedition on www.recykling-rejs.pl. Dominik is inviting to organize similar actions in all coastal European countries and those with large rivers and lakes.

 

Mr Dominik Dobrowolski est un célèbre ecologiste Polonais qui fait le canoe en nettoyant des rivières depuis des années. Un de ses principaux objectifs est de proteger les rivières et la mer Baltique de la pollution. Son initiative est reconnue et fortement valorisée en Pologne et au travers de nombreuxes associations. À partir du 2 juin, Dominik commencera une nouvelle expedition du nom de : « Recyklin Rejs ». Il va parcourir en canoe la region côtière liant Szczecin à Gdynia. Au cours de son trajet, il organisera, en association avec Plastics Europe Polska, une serie des rencontres au cours desquels il essayera de populariser la notion de recyclage et de la protection active de l’environnement. Nous souhaiterions vivement que vous suiviez cette eco-expedition à travers le website : www.recykiling-rejs.pl. Dominik espère lancer un mouvement d’appel encourageant des actions similaires dans tous les pays d’Europe.

napis
menu
menu
menu
menu
menu
menu
organizatorzy organizatorzy organizatorzy
Wyprawę popierają
index.php?dzial=2&kat=22&art=62 index.php?dzial=2&kat=22&art=64 index.php?dzial=2&kat=22&art=74 index.php?dzial=2&kat=22&art=61 index.php?dzial=2&kat=22&art=71 index.php?dzial=2&kat=22&art=63 index.php?dzial=2&kat=22&art=15 index.php?dzial=2&kat=22&art=82
 
Patroni medialni
http://uwaga.tvn.pl/ index.php?dzial=2&kat=23&art=70 index.php?dzial=2&kat=23&art=68 index.php?dzial=2&kat=23&art=66 index.php?dzial=2&kat=23&art=67 http://www.abrys.pl/wydawnictwa/recykling/ http://www.ngo.pl/ index.php?dzial=2&kat=23&art=72 index.php?dzial=2&kat=23&art=73 index.php?dzial=2&kat=23&art=75 index.php?dzial=2&kat=23&art=76 index.php?dzial=2&kat=23&art=77 index.php?dzial=2&kat=23&art=79 index.php?dzial=2&kat=23&art=80 index.php?dzial=2&kat=23&art=81
link terra