Rejs 2015 o rejsie historia

poprzednie rejsy

10 maja 2015r.

2014, Warszawa - Berlin

Recykling Rejs to przede wszystkim projekt edukacyjny. Podczas całej wyprawy na spotkaniach, konferencjach i wykładach będziemy mówić o odpadach tworzyw sztucznych, które po zużyciu powinny trafiać do odzysku i recyklingu, a nie do rzek i mórz. W tym roku przyłączamy się także do obchodów 25 lecia wolnych wyborów. Chcemy zwrócić uwagę, że wolność oznacza przede wszystkim odpowiedzialność za różne sfery życia, w tym także za środowisko naturalne, w którym przecież żyjemy.

Kazimierz Borkowski - Dyrektor Zarządzający Fundacją PlasticsEurope Polska

Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik

2013, Tarnów-Szczecin

Opakowania z tworzyw sztucznych, chętnie wykorzystywane, ponieważ są wygodne i lekkie do transportu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku to stają się kłopotliwym odpadem, który ostatecznie - zamiast do odzysku i recyklingu - trafić może do rzek i mórz. Mamy już nowe regulacje prawne, obligujące samorządy do selektywnej zbiórki i recyklingu. Przed nami teraz rzetelne egzekwowanie przepisów i skuteczna edukacja ekologiczna. Poprzez "Recykling rejsy" wspieramy odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy. W roku 2013 nasz ekokajak przemierzy Polskę wzdłuż i wszerz, płynąc przez Dunajec, Wisłę, Brdę, Noteć, Wartę i Odrę. Spotkajmy się nad rzekami i wspólnie zatroszczmy się o ich czystość.

Kazimierz Borkowski
Dominik Dobrowolski

2012, Oświęcim-Gdańsk 

Dominik Dobrowolski - Zeszłoroczny "Recykling rejs" po Odrze wyszedł, a dokładnie spłynął, wyśmienicie. Udało się nie tylko połączyć kajakiem Wrocław ze Szczecinem, ale przede wszystkim nagłośnić problem zaśmiecenia rzek. Tym razem pora na Królową-Wisłę.

Kazimierz Borkowski - Opakowania z tworzyw sztucznych, chętnie wykorzystywane, ponieważ są wygodne i lekkie do transportu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku to stają się kłopotliwym odpadem, który ostatecznie - zamiast do odzysku - trafić może do rzek i mórz. Potrzebna jest zatem odpowiednia edukacja i wdrożenie zdecydowanych rozwiązań, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów!

Anna Kozera-Szałkowska - Poprzez wydarzenia takie jak "Recykling rejs" chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania. Tym razem zapraszamy nad Wisłę. Spotkajmy się nad nią i wspólnie zatroszczny się o jej czystość.

Kazimierz Borkowski - Dyrektor Zarządzający Fundacja PlasticsEurope Polska
Anna Kozera-Szałkowska - Menedżer ds. Komunikacji Fundacja PlasticsEurope Polska
Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik, www.cycling-recycling.eu

2011, Wrocław-Szczecin

Dominik Dobrowolski - Tym razem przesiadam się z roweru na kajak. Szlak odrzański Wrocław-Szczecin pokonam w trzy tygodnie. W nadodrzańskich miastach razem z ngo i samorządami oraz partnerem akcji - Fundacją PlasticsEurope Polska - będziemy organizować lokalne akcje sprzątania brzegów rzeki, konferencje prasowe nt. problemu zaśmiecenia polskich rzek i sposobów walki z tym problemem.

Kazimierz Borkowski - Ocenia się że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, jako skutek nieefektywnej gospodarki odpadowej.Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody.Problem zaśmiecania środowiska odpadami rozmaitego typu, w tym pochodzącymi z tworzyw sztucznych, nie wynika bezpośrednio ze stosowania tych materiałów w gospodarce.Opakowania z tworzyw sztucznych, chętnie wykorzystywane, ponieważ są wygodne i lekkie do transportu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku to stają się kłopotliwym odpadem, który ostatecznie - zamiast do odzysku - trafić może do rzek i mórz. Potrzebna jest zatem odpowiednia edukacja i wdrożenie radykalnych rozwiązań, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, które to rozwiązania umożliwią prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Anna Kozera-Szałkowska - Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury. Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania.Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się wydarzeniem cyklicznym. Kolejne rzeki i te duże: Wisła, Warta, Bug, Narew i inne mniejsze czekają na pomoc.

Kazimierz Borkowski - Dyrektor Zarządzający Fundacja PlasticsEurope Polska Anna Kozera-Szałkowska - Menedżer ds. Komunikacji Fundacja PlasticsEurope Polska Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik, www.cycling-recycling.eu

napis
menu
menu
menu
menu
menu
menu
organizatorzy organizatorzy organizatorzy
Wyprawę popierają
index.php?dzial=2&kat=22&art=62 index.php?dzial=2&kat=22&art=64 index.php?dzial=2&kat=22&art=74 index.php?dzial=2&kat=22&art=61 index.php?dzial=2&kat=22&art=71 index.php?dzial=2&kat=22&art=63 index.php?dzial=2&kat=22&art=15 index.php?dzial=2&kat=22&art=82
 
Patroni medialni
http://uwaga.tvn.pl/ index.php?dzial=2&kat=23&art=70 index.php?dzial=2&kat=23&art=68 index.php?dzial=2&kat=23&art=66 index.php?dzial=2&kat=23&art=67 http://www.abrys.pl/wydawnictwa/recykling/ http://www.ngo.pl/ index.php?dzial=2&kat=23&art=72 index.php?dzial=2&kat=23&art=73 index.php?dzial=2&kat=23&art=75 index.php?dzial=2&kat=23&art=76 index.php?dzial=2&kat=23&art=77 index.php?dzial=2&kat=23&art=79 index.php?dzial=2&kat=23&art=80 index.php?dzial=2&kat=23&art=81
link terra